Veiledning til pårørende

Alle pårørende har rett til generell veiledning og informasjon når de henvender seg til helse- og omsorgstjenesten i Leka kommune. Selv om de ansatte har taushetsplikt om pasientens sykdom eller andre personlige forhold, så har de alltid lov til å snakke med deg som pårørende.

Generell veiledning

Vårt helsepersonell bryter ikke taushetsplikten ved å lytte til deg som pårørende. De bryter heller ikke taushetsplikten ved å snakke med deg om opplysninger du er kjent med fra før. Når du kjenner diagnosen til pasienten, kan helsepersonellet, uten å bryte taushetsplikten, snakke generelt om årsaker til tilstanden, symptomer, vanlig behandling og prognose. 

Helsepersonellet kan for eksempel gi generell informasjon som:

  • Kontaktinformasjon til helsetjenesten
  • Rutiner, ansatte og tilbud
  • Muligheten til å søke om hjelpemidler, velferdsteknologi, osv
  • Lovverk, saksbehandling og rettigheter
  • Tilbud til pårørende, barn og voksne
  • Informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner
  • Når diagnose er kjent: generelt om årsaker, symptomer, behandling og prognose

Informasjonen og kommunikasjonen tilpasses den enkeltes forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring, kultur- og språkbakgrunn. Vi vurderer behovet for tolk og bestiller kvalifisert tolk i møter med pårørende som har behov for det.

På Helsedirektoratet sin hjemmeside kan du lese mer om veiledning av pårørende.