Avlastning til pårørende

Gode støtteordninger og avlastningstiltak kan forebygge at du som pårørende opplever egen helsesvikt. Som pårørende har du rett til å ha et liv som handler om mer enn å være omsorgsgiver for den som er syk. 

Hva er formålet?

Leka kommune skal sette inn tiltak som kan lette din rolle som omsorgsgiver. Målet med tiltakene er å:

  • hindre at du blir overbelastet
  • gi deg mulighet til nødvendig fritid og ferie
  • gi deg mulighet til å være i yrkesaktivitet
  • opprettholde familieliv 
  • gi deg mulighet til deltakelse i andre samfunnsaktiviteter.

Hvordan tilbys avlastning?

Tjeneste som vi tilbyr kan gis i eller utenfor hjemmet, i eller utenfor institusjon og som dagtilbud, døgntilbud eller helgetilbud. Avlastningstilbudet utvikles i samarbeid med pasienten/brukeren og deg som pårørende.

Søke om avlastning?

 

Klage på vedtak?

Kontaktinfo

Werna Arntsen
Saksbehandler ved brukerkontoret
E-post
Telefon 46 91 87 69