Støttekontakt

En støttekontakt skal hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. Hvis du har behov for, og ønsker å få en støttekontakt, ta kontakt med oss.

Støttekontakten kan for eksempel komme på besøk hjemme eller andre sosiale aktiviteter.

Kontaktinfo

Werna Arntsen
E-post
Mobil 469 18 769