Praktisk bistand

Praktisk bistand kan gis til den som har særskilt behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.

Hva tilbyr vi?

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.

Slik søker du

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. (PDF, 125 kB) 

Søknadsskjema sendes til:
 
Leka kommune
Leknesveien 67
7994 LEKA
Merk konvolutten: Helsekoordinator

Hva koster det?

Trykk her for priser.

 

Gjeldende lovverk

Klage på vedtak?

Kontaktinfo

Werna Arntsen
E-post
Mobil 46 91 87 69