Praktisk bistand

Praktisk bistand kan gis til den som har særskilt behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.

Hva tilbyr vi?

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.

Slik søker du

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. (PDF, 125 kB) 

Søknadsskjema sendes til:
 
Leka kommune
Leknesveien 67
7994 LEKA
Merk konvolutten: Helsekoordinator

Hva koster det?

Egenbetaling - Hjemmehjelp - 2021
Tilbud Timepris Abonnement pr. mnd**
Praktisk bistand
Inntil 2 G kr 210
2 - 3 G kr 129 kr 1 290
3 - 4 G kr 151 kr 1 510
4 - 5 G kr 197 kr 1 970
Over 5 G kr 267 kr 2 670

**Abbonnement trer i kraft når antall timer overstiger 10 timer pr. måned.

G = grunnbeløpet i folketrygden

Gjeldende lovverk

Klage på vedtak?

Kontaktinfo

Werna Arntsen
E-post
Mobil 469 18 769