Hjemmesykepleie

Formålet med tjenesten er å gi sykepleie i eget hjem i de tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig, slik at du kan bo lengst mulig i egen bolig. Hjemmesykepleie gis 24 timer i døgnet.

Hva tilbyr vi?

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder: 

  • nødvendig pleie og omsorg
  • sårstell
  • medisinhjelp/injeksjoner
  • observasjon
  • hjelp til kostholds- og helsespørsmål
  • hjelp og opplæring slik at du kan håndtere oppgaver på egenhånd
  • hverdagsrehabilitering

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå. 

Dersom du kan få utført de samme tjenestene ved ett legekontor, innvilges ikke hjemmesykepleie.

Slik søker du

Du bruker søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. (PDF, 125 kB) 

Søknadsskjemaet sendes til: 

Leka kommune
Leknesveien 67
7994 LEKA
Merk konvolutten: Helsekoordinator

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Klage på vedtak?

Kontaktinfo

Werna Arntsen
Saksbehandler ved brukerkontoret
E-post
Telefon 46 91 87 69