Tekniske hjelpemidler

Har du nedsatt funksjonsevne, er nylig operert, vært utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne hjelpemidler. Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr hjelpemidler for mange forskjellige utfordringer med for eksempel:

  • Syn
  • Hørsel
  • Bevegelse
  • Tale
  • Kognisjon
  • Språkforståelse
  • Lesing
  • Skriving.

På NAV sine hjemmesider finner du regler for hva man kan søke om stønad til. 

NAV har også en database som gir en god oversikt over hvilke hjelpemidler som kan passe til de forskjellige målgruppene.

Hvem kan benytte seg av tilbudet?

Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler.

Legen din må også ha konkludert med at videre medisinsk behandling ikke vil bedre funksjonsevnen. 

Har du blitt operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler. Vi har et lite lager av hjelpemidler som kan lånes ut for en kort periode som for eksempel rullator, krykker, toalettforhøyer med mer.

Hvordan få tilbudet?

Har du en varig redusert funksjonsevne?

Trenger du hjelpemildler for en kort periode?

Kontakt koordinator på telefon eller epost for å avtale nærmere.

Klage på vedtak?

Kontaktinfo

Werna Arntsen
Saksbehandler ved brukerkontoret
E-post
Telefon 46 91 87 69