Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten er en tjeneste til alle barn og skal bidra til å fremme helse, forebygge sykdom, skader og sosiale vansker.

Hvem kan benytte seg av tilbudet?

Gravide, barn og ungdom i alderen 0 til 20 år.

Hva tilbyr vi?

På helsestasjonen vil foreldre få råd, veiledning og støtte i foreldrerollen.

Vi tilbyr blant annet: 

  • Helseundersøkelser
  • Foreldreveiledning
  • Svangerskaps- og barselsomsorg (Jordmor)
  • Fysioterapi
  • Hjemmebesøk
  • Individuell veiledning
  • Ved behov så henviser vi til andre instanser

Formålet med tilbudet er å fremme både psykisk- og fysisk helse, gode miljømessige og sosiale forhold. samt forebygging av sykdommer og skader.

Taushetsplikt

Alle ansatte har taushetsplikt.

Hva koster tilbudet?

Tilbudet er gratis.

Pasient- og brukerrettighetsloven §6-1 sier at barn har rett til nødvendig helsehjelp, også i form av helsekontroller i den kommunen de bor eller midlertidig oppholder seg i. Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.

Artikkelliste

Kontaktinfo

Maja Furre
Helsesykepleier
E-post
Telefon 97 73 16 78