Fysioterapi

En fysioterapeut jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. 

En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. 

Fysioterapeuten i Leka kommune har driftsavtale med kommunen. Dette betyr at du får dekket deler av utgiftene til behandling. Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

På nettsiden Helsenorge.no kan du lese mer om egenandeler hos fysioterapeuten.

Kontaktinfo

Arnfinn Holand
Fysioterapeut
E-post
Mobil 99 59 39 67