Leka sykestue

Leka sykestue eies og drives av Leka kommune. Sykestua har 15 plasser og alle beboerne har enerom med egen dusj og toalett.

Trygghet, trivsel, medvirkning og respekt er nøkkelord i hverdagen på sykestua, hvor målet for tjenesten er at vi skal gi et godt tilbud tilpasset den enkelte beboer.

Målgruppa på sykestua er: 

  • Brukere som har behov for hjelp i en overgangsperiode etter sykehusopphold
  • Brukere som har behov for tett medisinsk oppfølging
  • Brukere som har behov for et aktivt behandlings/ rehabiliteringsopplegg
  • Brukere som har behov for avlastningsopphold
  • Brukere som er alvorlige syke
  • Brukere som trenger omsorg ved livets slutt
  • Brukere som trenger hjelp til daglige gjøremål på grunn av sin sykdom og/ eller helse

Sykestua har eget kjøkken og vaskeri. Lege og fysioterapeut holder til i nabobygget. I tillegg kommer også fotpleier, frisør og prest med jevne mellomrom. 

På vår facebookside kan du holde deg oppdatert på litt av det vi jobber med.

Kontaktinfo

Leka sykestue
Telefon 47 50 86 05

Adresse

Leka sykestue

Skeisveien 113

7994 LEKA