Ledige stillinger

Ferievikarer Leka sykestue og hjemmetjenesten sommeren 2022

Opplev sommeren på Leka!

Med sommerjobb i Leka kommune får du oppleve magiske lyse netter, du vil finne fritidsaktiviteter som passer akkurat for deg, og du kommer til å bli kjent med mange flotte mennesker.

Vi trenger personell  til Leka sykestue, hjemmeboende brukere, kjøkken og vaskeri.

Vi søker:

Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere (hjelpepleiere, omsorgsarbeidere), pleiemedhjelpere, hjemmehjelpere, personlige assistenter, støttekontakter, samt vaskeri- og kjøkkenpersonell. Vi ønsker også søkere som er under opplæring eller utdanning!

Vilkår:

Du må være fylt 17 år.

Du må kunne snakke og forstå norsk godt ved arbeid med brukere.

Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger i hjemmetjenesten. Det settes krav om førerkort klasse B for de som søker arbeid i hjemmesykepleien.

For alle stillinger er det krav om politiattest.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. For beregning av riktig lønnsansiennitet må du legge ved tjenesteattester.  

Søknad:

Skriv når du har mulighet til å jobbe samt hvor stor stilling du kan tenke deg.

Søkere som kan jobbe hele perioden vil ved ellers like forhold få førsteprioritet.

Spørsmål angående stillingene kan rettes til

Avdelingsleder institusjonstjenester Lene Reppen Grydeland telefon 478 33 025

Avdelingsleder hjemmetjenester Maja Furre telefon 977 31 678

Søknader med attester, vitnemål og CV sendes til post@leka.kommune.no  

Søknadsfrist 1.mars 2022