Rutiner ved besøk på Leka sykestue

Sykestuas beboere kan ta imot besøk. Besøk avtales på forhånd. 

Rutiner ved besøk:

  • Besøkende må ringe å avtale tidspunkt for besøk på institusjonen.
  • Besøkende skal registreres med navn, telefonnummer, dato og tidspunkt for besøket, dette for å lette eventuell smittesporing.
  • Besøkende vises til beboers rom. 
  • Hender skal sprites før og etter besøket.
  • Evt. mat, drikke og engangskopper må medbringes av besøkende som tidligere.
  • Er du syk kan du ikke komme på besøk.

Besøkstid er satt til mellom klokka 11.00 og 19.00, det bes ta hensyn til middagsservering mellom klokka 15.30 og 16.00.

Ved spørsmål ring avdeling 475 15 391.  

Leka sykestue vil fortløpende evaluere og foreta justeringer ved behov. Dersom situasjonen endrer seg ber vi om forståelse for at rutiner må endres på kort varsel.