Tidlig innsats

Tid fra bekymring til samtale den/de det gjelder senest innen 4 uker.
Mistanke om vold/overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt?
Hvis du mistenker at barn eller ungdom er utsatt for vold/overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt skal du ta direkte kontakt med barneverntjenesten eller politiet (02800).

Verktøyskasse - rutiner, maler og skjema