Hva er BTI?

Alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen, og i fritiden.

Hensikten med BTI-modellen er å bidra til tidlig innsats og samordnede tjenester med medvirkning fra barnet/ den unge og foreldre uten at det blir oppfølgingsbrudd.

Dette gjennomføres ved å beskrive det helhetlige og sammenhengende forløpet på system-, tjeneste- og individnivå, tilpasset den enkelte kommune. Modellen bidrar til å få oversikt over handlingsforløpet og rette opp i svikt i samhandling både mellom lokale tjenester og tjenester på regionalt og statlig nivå.