BTI i BYN - Bedre tverrfaglig innsats i Bindal og Ytre Namdal

Hva er BTI?

  • BTI bidrar til rutiner som skal sikre at barn, unge og familier ikke faller mellom flere stoler.
  • Barn og unge som trenger hjelp, er helt avhengige av voksne som ser og handler raskt og rett – i samarbeid med den det gjelder og foreldrene, for å forebygge at utfordringene vokser seg større.
  • BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til.
  • Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning.
  • Modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå. 

Vil du vite mer?

Her kan du lese mer på BTI i BYN sin hjemmeside.