Renovasjon

Leka kommune er tilknyttet Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA). Renovasjon er lovpålagt for alle husstander og kan ikke sies opp.

Nyttig informasjon finner du på MNAs hjemmeside.

Tømmekalender

Åpningstider gjenvinningsstasjon Rulle

Hva koster det?

Årsbegyr Renovasjon - 2020
Type abonnement Årsgebyr
140 liter kr 4 876
240 liter kr 5 173
360 liter kr 5 745
140 liter m/ hjemmekompostering. kr. 4 585
240 liter m/ hjemmekompostering kr 4 881
360 liter m/ hjemmekompostering kr 5 420
Fritidsboliger kr 845