Renovasjon

Leka kommune er tilknyttet Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA). Renovasjon er lovpålagt for alle husstander og kan ikke sies opp.

MNA-magasinet nr 1 - 2020

Nyttig informasjon finner du på MNAs hjemmeside.

Tømmekalender

Åpningstider gjenvinningsstasjon Rulle

Hva koster det?

Årsbegyr Renovasjon - 2020
Type abonnement Årsgebyr
140 liter kr 4 876
240 liter kr 5 173
360 liter kr 5 745
140 liter m/ hjemmekompostering. kr. 4 585
240 liter m/ hjemmekompostering kr 4 881
360 liter m/ hjemmekompostering kr 5 420
Fritidsboliger kr 845