Sametingsvalg 2021

Sametingsvalg foregår samtidig som stortingsvalg. 

Her finner du oversikt over godkjente valglister til sametinget. 

Her finner du mer informasjon om valgordningen til sametinget.

I kommuner med mindre enn 30 manntallsførte er det kun adgang til å avlegge forhåndsstemme ved sametingsvalget.

Dersom du ønsker å avgi stemme ved sametingsvalget, må du gjøre dette i forhåndsstemmeperioden fra 10. august til 10. september kl. 1000-1400 på Lekatun.

Dersom du ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivningen, så kan du henvende deg til kommunen og avgi tidligstemme fram til forhåndsstemmegivningen starter 10. august.