Skolefritidsordning

Skolefritidsordningen er et tilbud som skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter.

Skolefritidsordningen og barnehagen samarbeider om overgangen fra barnehage til skole for nye skolestartere. 5 åringene har tilbud om å være i SFO en dag i uken og deltar i inne og uteaktiviteter. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode vilkår for utvikling. Tilbudet gis til elever på 1-4 trinn og barn med særskilte behov på 1-7 trinn.

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling. Foreldre skal ikke betale mer enn 6 % av dokumentert inntekt.

Rammeplan for SFO

Det nasjonale regelverket for SFO finner du her. (PDF, 392 kB)

 

 

Slik søker du plass i SFO

Priser og åpningstider

Klage på vedtak?

Kontaktinfo

Jon Einar Kristensen
Rektor
E-post
Telefon 947 89 169