Velkommen til Leka kulturskole!

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr variert undervisning i flere instrumenter:

  • El-gitar
  • akustisk gitar
  • piano
  • synth
  • bass
  • trommer
  • band
  • sang

Det er mulig å melde seg på i grupper, men også alene i en til en-undervisning.  Fra 5.trinn er det mulig å delta i to tilbud fra kulturskolen.

Hvem kan få plass i kulturskolen?

Kulturskolens målgruppe er elever i grunnskole og videregående skole.

Kulturskolen jobber for å gi opplevelser til barn og unge knyttet til mestring i musikk og scenefremførelser som UKM og jule/sommeravslutninger m.m.

Hvor holder vi til?

Leka musikk- og kulturskole holder til i musikkrommet på Leka barne- og ungdomsskole.

Hva koster det?

Egenbetaling musikk- og kulturskole 2021
Tilbud Pris pr halvår
Tilbud pr halvår kr. 969
Kurs av kortere varighet, pr undervisningstime kr. 56
Det gis 50 % søskenmoderasjon, men det gis ikke søskenmoderasjon for mer enn én elevplass. Det åpnes for at voksne kan melde seg på musikk- og kulturskolen. Barn vil ha fortrinnsrett på plasser, men om det er ledig kan voksne delta på like linje med barn,

Ønsker du å melde deg på?

Ring eller send en e-post til Øystein Vold.

Kontaktinfo

Øystein Vold
Musikklærer
E-post
Telefon 930 18 546