Kreftkontakt

Kreftkontakten er et frivillig og gratis kommunalt tilbud til de som har eller har hatt kreftsykdom og deres pårørende.

Kreftkontaktens viktigste oppgaver er å være en støttespiller i en vanskelig og sårbar tid, veilede til ulike tjenester, være bindeledd mellom sykehus og kommune og å bidra til at pasient og pårørende mestrer hverdagen best mulig.

Hva gjør en kreftkontakt?

En kreftkontakt skal: 

  • være lett tilgjengelig for pasient og pårørende
  • arbeide for gode rutiner og systemer for kreftomsorgen i kommunen: i tidlig fase, ved rehabilitering og i omsorg ved livets slutt
  • gi råd og veiledning til hjelp mot plagsomme symptomer
  • være en samtalepartner i aIle faser av sykdommen
  • bidra med hjelp til å skaffe nødvendige hjelpemidler
  • ha oversikt over, å hjelpe deg å finne fram i tilbud, rettigheter og muligheter
  • gi råd og veiledning til relevante instanser og samarbeidspartnere i kommunen
  • ha oversikt og samarbeid med pasientforeninger, frivillige og likepersoner, og andre ikke kommunale tilbud

Kreftkontakten er også tilgjengelig for pårørende som trenger råd eller noen å snakke med.

Det kreves ikke henvisning. Derfor kan kreftrammede eller pårørende ta direkte kontakt
med kreftkontakten.

Kontaktinfo

Aina Hege Haug
Kreftkontakt/Sykepleier
E-post
Telefon 91 57 35 53