VI TRENGER DEG PÅ SYKESTUA OG I HJEMMETJENESTEN!

Det er stadig behov for folk som kan trå til når noen blir syke, eller når det er ekstra mye å gjøre.

Hvis du kan tenke deg å jobbe innen pleie og omsorg og har litt tid å avse innimellom, så kontakt enten Erna på telefon 977 58 591, eller Maja på telefon 977 31 678.