Veterinærpraksis – 1-2 stillinger ledig i ytre Namdal

Nærøysund og Leka – et veterinærdistrikt nordvest i Trøndelag

Veterinærdistriktet Ytre Namdal søker etter 1-2 veterinærer i vikariat fra 01.01.21, med god mulighet for forlengelse. Hovedtyngden av arbeid dreier seg om produksjonsdyrpraksis, men også mulighet for jobb med smådyr i nyoppussede smådyrlokaler.

I dag består veterinærgruppa i området av 6 veterinærer som deler på vakta, hvor av 5 tar hovedtyngden av dagpraksis. En egen veterinær har hovedansvar for smådyr.

Stordyrpraksisen i området dreier seg hovedsakelig om storfe – melkeku og ammeku. I tillegg er det noe sau, gris og hest i området. Per i dag kjører veterinærene all inseminering i distriktet. I desember åpnes en nyoppusset smådyrklinikk sentralt i vaktdistriktet. Disse lokalene har vakthavende veterinær tilgang til på kveld/natt.

Det søkes etter veterinær som vektlegger gode samarbeidsløsninger og har positiv innstilling.

Det vil bli gjennomført intervju før avgjørelse.
Det kan ytes etableringstilskudd/driftstilskudd for 2021 forutsatt statlig tildeling.


Veterinæren trer inn i avtaler som gjelder for distriktet både med hensyn til veterinærvakt og stimuleringstilskudd for klinisk tjeneste dagtid.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse, senest 01.01.2021.

Kvalifikasjoner:

  • Veterinær med autorisasjon.
  • Inseminasjonskurs.
  • Arbeidslyst og evne til å arbeide selvstendig.

Dette venter deg:

  • Ungt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer.
  • Nyoppusset smådyrklinikk med møterom for produksjonsdyrveterinærene.
  • Varierte og spennende arbeidsdager.
  • Et område med vill og vakker natur!

 

Søknad med relevant dokumentasjon, attester og referanser sendes på epost til kristin.floa@leka.kommune.no innen 20.11.2020.

Mer opplysninger kan fås hos:

- Leka kommune ved Kristin Floa, tlf 95031415.                                                                              

- Koordinerende veterinær i Nærøy vaktdistrikt ved Rannveig Farestveit, tlf 99269876
 

Nærøy vaktdistrikt omfatter kommunene Leka og Nærøysund

 

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker og Leka fikk i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument og er del av Trollfjell UNESCO Global Geopark. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. 
Leka kommune har 570 innbyggere, barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og aktivt kulturliv. Se også vår hjemmeside www.leka.kommune.no.

 

Nærøysund er en vekstkommune på Namdalskysten – plassert midt på Norskekysten. Her bor nesten 10 000 personer. Omtrent halvparten av disse bor på de to kommunesentrene Kolvereid og Rørvik, mens resten bor i ulike grendesamfunn fordelt over hele kommunen. Kommunen strekker seg fra kystnære områder ut mot havstykket Folda til indre fjordbygder. 

Vi har et rikt og variert kultur- og idrettsmiljø – både i kommunesentrene og i grendene. Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger, det gjør at du kan nå storbyer som Trondheim og Oslo på et par timer. Rørvik er dessuten anløpssted for Hurtigruta.

Nærøysund er en kommune i vekst og utvikling. Vi er blant Norges største havbrukskommuner, og denne sektoren er drivkraften i lokal vekst. Men kommunen har også mange arbeidsplasser innen IKT, service, landbruk og handel.