SYKEPLEIER 100 % STILLING

Det er ledige stillinger for sykepleier i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten ved Leka sykestue og i hjemmetjenesten. Oppstart snarlig eller etter nærmere avtale. 

Ved fast tilsetting tilbys kr 100 000 mot bindingstid på to år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000.

 • Ansvar og oppgaver      
  • Selvstendig direkte pasientrettet arbeid, enten på institusjon eller hjemme hos brukere
  • Medikamenthåndtering i tråd med forskrifter og vedtatte rutiner
  • Iverksetting og oppfølging av medisinsk ordinert behandling
  • Sørge for faglig forsvarlighet i sykepleiertjenesten
  • Dokumentasjon og rapportering
 • Kvalifikasjonskrav          
  • Autorisert sykepleier
  • Relevant erfaring
  • Må kunne jobbe selvstendig, og være ansvars og kvalitetsbevisst
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
  • Førerkort klasse B
  • Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder
  • Ved utvelgelse av kandidater til stillingen(e) kommer personlig egnethet til å bli vektlagt
 • Vi tilbyr
  • En spennende og meningsfylt arbeidshverdag
  • Godt arbeidsmiljø, og inspirerende og bredt fagmiljø
  • Mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon
  • Lønn etter tariff, samt gode pensjons- og forsikringsavtaler
  • Ved fast tilsetting får sykepleier 6 års antesipert lønnsansiennitet.
  • Sykepleier i tredelt turnus får et årlig nattarbeidstillegg på kr 18 000
  • Dekning av flytteutgifter med inntil kr 12 000
  • Ved fast ansettelse i helstilling, tilbys etter endt prøvetid kr 100 000 mot bindingstid på 2 år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000
 • Søknad
  • Send søknad med CV og referanser til post@leka.kommune.no
  • Søknadsfrist 31. august 2023
  • For spørsmål kan du kontakte enhetsleder Lene Reppen Grydeland på telefon 478 33 025, eller e-post lene-reppen.grydeland@leka.kommune.no