SFO-LEDER OG ELEVASSISTENT 100 % STILLING

Det er fra 1. august 2023 ledig en kombinert stilling for SFO-leder og elevassistent i Leka kommune. Det gis ikke tilbud om SFO i skolens ferier, så hele stillingen følger skoleåret.

Ved fast tilsetting tilbys kr 100 000 mot bindingstid på to år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000.

 • Ansvar og oppgaver
  • SFO-leder 20 % stilling  
   • Lede og videreutvikle skolefritidsordningen
   • Samarbeide med skolen og foresatte
  • Elevassistent 80 % stilling           
   • Oppfølging av elever i skoletida og i skolefritidsordningen
 • Kvalifikasjonskrav          
  • Utdanning som barne- og ungdomsarbeider
  • Erfaring fra arbeid som elevassistent
  • Erfaring med drift av skolefritidsordning er ønskelig
  • Være en tydelig voksen som setter klare rammer og mål for skolehverdagen
  • God skriftlig og muntlig norsk framstillingsevne
  • Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Opplæringslova § 10-9 første og andre ledd, jf. politiregisterloven § 39. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.
  • Ved utvelgelse av kandidater til stillingen(e) kommer personlig egnethet til å bli vektlagt.
 • Vi tilbyr
  • Et tverrfaglig jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og solid faglig kompetanse
  • Mulighet til å forme og utvikle tjenesten
  • Lønn etter tariff, samt gode pensjons- og forsikringsavtaler
  • Dekning av flytteutgifter med inntil kr 12 000
  • Ved fast ansettelse i helstilling, tilbys etter endt prøvetid kr 100 000 mot bindingstid på 2 år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000.

 

 • Søknad
  • Send søknad med CV og referanser til post@leka.kommune.no
  • Søknadsfrist 15. mai 2023
  • For spørsmål kan du kontakte rektor Jon Einar Kristensen, telefon 947 89 169, Jon.kristensen@leka.kommune.no