LEDIGE STILLINGER I HJEMMETJENESTEN - Sykepleier 70 % stilling og helsefagarbeider 40 % stilling

Tiltredelse mai 2021 eller etter avtale

Du vil kunne ta ekstra vakter i deltidsstillinger

Stillingene er underlagt avdelingsleder  for hjemmebaserte tjenester.

OBS! Er dere flere som trenger jobb? Sjekk ut andre kommunale stillinger, og se utlysinger fra havbruk og annet næringsliv i kommunen og regionen.

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra kommunepsykolog, ergoterapeut med flere.

VI SØKER SYKEPLEIER TIL 70 % STILLING 

Sykepleiers hovedoppgaver

· selvstendig direkte pasientrettet arbeid

· medikamenthåndtering i tråd med forskrifter og vedtatte rutiner

· iverksetting og oppfølging av medisinsk ordinert behandling

· sørge for faglig forsvarlighet i sykepleiertjenesten

· dokumentasjon og rapportering

Kvalifikasjoner

Du må

· være autorisert sykepleier eller vernepleier

· ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

· framvise politiattest uten anmerkninger

· ha førerkort kl. B

· ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

· kunne jobbe selvstendig

· være ansvars- og kvalitetsbevisst

· like varierte utfordringer

· være løsningsorientert og fleksibel

· jobbe systematisk og strukturert

· bidra til et godt arbeidsmiljø

 

Som medarbeider hos oss får du

· en spennende og meningsfylt arbeidshverdag

· delta i et godt og kreativt arbeidsmiljø

· jobbe i et inspirerende og bredt fagmiljø

· mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon

· sykepleier får 6 års antesipert lønnsansiennitet ved fast tilsetting

· lønn i henhold til tariff, pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP, og flyttegodtgjørelse etter      kommunens reglement

Personlig egnethet vil vektlegges når søkerne vurderes. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester Maja Moen Furre; telefon 977 31 678.

Søknad med CV og referanser sendes post@leka.kommune.no -- søknadsfrist 19.mars 2021.

Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3.

Vi ser fram til å motta søknad fra deg!

 

VI SØKER HELSEFAGARBEIDER TIL 40 % STILLING 

I første omgang varighet til september 2021, mulighet for fast tilsetting.

Helsefagarbeiders hovedoppgaver

· yte tjenester gjennom praktisk og personlig bistand til brukere

· ansvar for gjennomføring av ulike prosedyrer, dokumentasjon og rapportering

· observere og kartlegge brukers behov og tilstand

· fortløpende samarbeid med bruker, pårørende og øvrige helseaktører

Kvalifikasjoner

Du må

· være autorisert helsefagarbeider eller tilsvarende

· ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

· framvise politiattest uten anmerkninger

· ha førerkort kl. B

· ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

· kunne jobbe selvstendig

· være ansvars- og kvalitetsbevisst

· like varierte utfordringer

· være løsningsorientert og fleksibel

· jobbe systematisk og strukturert

· bidra til et godt arbeidsmiljø

Som medarbeider hos oss får du

· en spennende og meningsfylt arbeidshverdag

· delta i et godt og kreativt arbeidsmiljø

· jobbe i et inspirerende og bredt fagmiljø

· mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon

· helsefagarbeider eller tilsvarende får 4 års antesipert lønnsansiennitet ved fast tilsetting

· lønn i henhold til tariff, pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP, og flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Personlig egnethet vil vektlegges når søkerne vurderes. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester Maja Moen Furre; telefon 977 31 678.

Søknad med CV og referanser sendes post@leka.kommune.no -- søknadsfrist 19.mars 2021.

Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3.

Vi ser fram til å motta søknad fra deg!