Ledig stilling som barnehagelærer

Fast 100 % stilling og årsvikariat i 100 % stilling  for barnehagelærer

For begge stillingene gjelder at det er oppstart 01.08.2024, men det er mulig å starte tidligere.

Ved fast tilsetting tilbys kr 100 000 mot bindingstid på to år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000.

Kompetanse og erfaring:

Barnehagelærer eller tilsvarende annen høyere utdanning med barnehagepedagogikk. 

Erfaring fra tilsvarende arbeid vil telle positivt.

 Oppgaver og ansvar:

Delta i det daglige arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering

av enkeltbarna og barnegruppen.

Delta i det daglige arbeidet med å skape et trygt og utviklende miljø for enkeltbarna og barnegruppen

Stimulere barns fantasier og skapertrang gjennom ulike aktiviteter.

Samarbeide med kollegaer og skape et godt leke- og læringsmiljø.

Samarbeide med foresatte.

Personalmøter avholdes på ettermiddagstid/kveldstid en gang per måned. Obligatorisk oppmøte.

 Personlige egenskaper:

Du liker å samarbeide med andre.

Du har mot til å ta de vanskelige samtalene når situasjonen krever dette.

Du kommuniserer godt og er tydelig.

Du skaper tillit både hos barn, foresatte og kolleger.

Du har evnen til å stimulere til trivsel og godt samspill mellom barna, dine medarbeidere og andre.

Det legges vekt på personlig egnethet.

 Vi tilbyr:

Du blir en del av et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.

 Søknad:

Send oss søknad vedlagt CV og referanser.

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som jobber i barnehage.

Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater.

Spørsmål rettes til styrer Ingrid Skogly

Ingrid.skogly@leka.kommune.no

Telefon 958 69 147.

Søknadsfrist 15.04.2024

Søknad sendes til post@leka.kommune.no

 

Mer om oss:

Leka barnehage ligger på en fin naturtomt med nærhet til fjell, skog og sjø.

Vi benytter mange naturområder i nærheten til turområde, hvor det er muligheter for fine naturopplevelser.

Leka barnehage er en to-avdelings barnehage for barn i alderen fra åtte måneder til seks år.

Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og med voksne.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg, lek, læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

Det skal tas hensyn til:

 • barnets alder
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Satsningsområder

 • språk
 • lek
 • kosthold
 • det enkelte barn
 • barns medvirkning
 • fleksible plasser

Bredt samarbeid 

Foruten samarbeid med foreldre har vi flere områder vi samarbeider med:

 • skole
 • PPT
 • barnevern
 • helsesøster
 • bibliotek
 • lag og foreninger
 • bedrifter
 • privatpersoner

Språkkommune

Leka kommune er godkjent som språkkommune, som er et utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving i samsvar med Rammeplan for barnehager.

Gode språklige ferdigheter er avgjørende for barns lek og læring i barnehagen, og for den enkeltes mulighet til å utvikle gode lese – og skriveferdigheter, slik at de lykkes i utdanning, arbeids og samfunnsliv.

Her finner du mer informasjon: Oppvekst og familie

Om Leka kommune

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger.

Leka kommune har 590 innbyggere. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn gjennom interkommunale samarbeid.

Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen, i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, aktivitetspark, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon og video over kommunens historie og attraksjoner.

 Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med fokus på gode faglige løsninger samt unike muligheter for det optimale innen rekreasjon, så er Leka kommune plassen for deg!