LÆRER 100 % STILLING

Det er fra 1. august ledig et ettårig vikariat for lærer i 100 % stilling ved Leka barne- og ungdomsskole.

Når dette vikariatet er slutt, er det overveiende sannsynlig at det er en ledig faststilling. Den som har vikariert et år, vil under ellers like forhold ha fortrinn ved tilsetting.

 • Ansvar og oppgaver      
  • Undervisning i fag og på trinn etter behov og kompetanse
  • Forberede, gjennomføre og evaluere undervisning etter skolens verdigrunnlag og lærerplanene for faget
  • Engasjement i elevenes skolehverdag, faglig og sosialt
  • Samarbeide med kollegaer, ledere og andre ansatte ved skolen
  • Samarbeide med foresatte
 • Kvalifikasjonskrav          
  • Utdanning som lærer, men andre kombinasjoner av fag og pedagogikk kan vurderes
  • Erfaring fra læreryrket er ønskelig
  • Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Opplæringslova § 10-9 første og andre ledd, jf. politiregisterloven § 39. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.
  • Ved utvelgelse av kandidater til stillingen(e) kommer personlig egnethet til å bli vektlagt.
 • Vi tilbyr
  • En meningsfylt jobbhverdag sammen med gode kollegaer og fantastiske elever
  • Et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse
  • Lønn etter tariff, samt gode pensjons- og forsikringsavtaler
  • Dekning av flytteutgifter med inntil kr 12 000
  • Ved fast ansettelse i helstilling, tilbys etter endt prøvetid kr 100 000 mot bindingstid på 2 år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000.
 • Søknad
  • Send søknad med CV og referanser til post@leka.kommune.no
  • Søknadsfrist 15. mai 2023
  • For spørsmål kan du kontakte rektor Jon Einar Kristensen på telefon 947 89 169, eller på e-post Jon.kristensen@leka.kommune.no