HELSESEKRETÆR – FAST 40 % STILLING OG TILKALLINGSVIKAR

Da en av våre sekretærer skal slutte i mars 2022, søker vi hennes erstatter i 40 % stilling.

Det er 80 % helsesekretærstilling ved Leka legekontor. Stillingen er delt på to sekretærer som jobber fire heldager hver sin uke. Fordeling av dager og plassering av uker kan tilpasses.

Vi ønsker også å tilknytte oss en kvalifisert person som kan være tilkallingsvikar for helsesekretærene. Det gjelder fra nå av, og behovet for tilkallingsvikar vil være der også etter at det er tilsatt i faststillingen i mars.

Vi gjør oppmerksom på muligheten for å kombinere både vikariat og faststilling med andre stillinger innen tjenesteområdet (sykepleier, helsesykepleier m.fl.).

Arbeidsoppgaver

 • Administrasjon av legetimer og betaling
 • Telefon- og skrankeservice
 • Postbehandling
 • Laboratoriearbeid; prøvetaking, testing, sårskift og annet praktisk arbeid
 • Assistere legen med pasientbehandling ved behov

Kvalifikasjoner

 • Autorisert lege- eller helsesekretær, men søkere med annen utdanning kan bli vurdert
 • Erfaring fra legekontor eller lignende arbeid
 • Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • God IKT-kompetanse
 • Politiattest uten anmerkninger

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

Tilsetting skjer etter intervju, og ved valg av kandidat til stillingen vil vi legge vekt på personlig egnethet.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef for helse og velferd Helga Bogen Størseth 936 92 634.

Søknader med CV og referanser sendes til post@leka.kommune.no

Søknadsfrist fredag 23.juli 2021.

Mer om oss:

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting i Gutvik på fastlandet og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon.

Leka kommune har 570 innbyggere og 75 ansatte som utøver 60 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn gjennom interkommunale samarbeid.

Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med fokus på gode faglige løsninger, og med unike muligheter for det optimale innen rekreasjon, så er Leka kommune plassen for deg!