Helsefagarbeider/hjelpepleier

Ledig helsefagarbeiderstilling i Leka kommune for snarlig tiltredelse

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra jordmor kommunepsykolog og ergoterapeut.

Helsefagarbeiders hovedoppgaver

· yte tjenester gjennom praktisk og personlig bistand til brukere

· ansvar for gjennomføring av ulike prosedyrer, dokumentasjon og rapportering

· observere og kartlegge brukers behov og tilstand

· fortløpende samarbeid med bruker, pårørende og øvrige helseaktører

Kvalifikasjoner

Du må

· være autorisert helsefagarbeider eller tilsvarende

· ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

· framvise politiattest uten anmerkninger

· ha førerkort kl. B

· ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

· kunne jobbe selvstendig

· være ansvars- og kvalitetsbevisst

· like varierte utfordringer

· være løsningsorientert og fleksibel

· jobbe systematisk og strukturert

· bidra til et godt arbeidsmiljø

Som medarbeider hos oss får du

· en spennende og meningsfylt arbeidshverdag

· delta i et godt og kreativt arbeidsmiljø

· jobbe i et inspirerende og bredt fagmiljø

· mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon

· helsefagarbeider eller tilsvarende får 4 års antesipert lønnsansiennitet ved fast tilsetting

· lønn i henhold til tariff, pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP, og flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Personlig egnethet vil vektlegges når søkerne vurderes. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Spørsmål om stillingene kan rettes til avdelingsleder for institusjonsbaserte tjenester Lene Reppen Grydeland; telefon 478 33 025 og avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester Maja Moen Furre; telefon 977 31 678.

Søknad med CV og referanser sendes post@leka.kommune.no Søknadsfrist: snarest

 

Mer om Leka kommune:

Leka kommune har 570 innbyggere (2020) og 75 ansatte som utøver 58 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn gjennom interkommunale samarbeid.

Kommunen ligger lengst nord i Trøndelag med bosetting i Gutvik på fastlandet og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet er. Hovednæringene er jordbruk, havbruk og service.

Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen, i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål.

Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon og video over kommunens historie og attraksjoner.