FERIEVIKARER LEKA SYKESTUE OG HJEMMETJENESTEN SOMMEREN 2021

Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2021, og i tillegg er blid og positiv, arbeidsom og liker utfordringer, kan Leka kommune tilby ferievikariater innen pleie- og omsorgstjenesten.

Vi trenger deg både på Leka sykestue og hjemme hos brukere. I tillegg til pleiepersonell, må vi ha folk til å bemanne kjøkken og vaskeri.

Vi søker:

Sykepleiere/-studenter, vernepleiere/-studenter, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, pleieassistenter, hjemmehjelpere, personlige assistenter, støttekontakter, vaskeri- og kjøkkenpersonell.

Generelt:

Du må være fylt 17 år.

Du må kunne snakke og forstå norsk godt ved arbeid med brukere.

Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger i hjemmetjenesten. Det settes krav om førerkort klasse B for de som søker arbeid i hjemmesykepleien.

For alle stillinger er det krav om politiattest.

Avlønnes i henhold til gjeldende tariffavtale. For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at alle tjenesteattester legges ved søknaden. Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer.

Skriv når du har mulighet til å jobbe samt hvor stor stilling du kan tenke deg.

Søkere som kan jobbe hele perioden vil ved ellers like forhold få førsteprioritet.

Spørsmål angående stillingene kan rettes til

Avdelingsleder institusjonstjenester Lene Reppen Grydeland telefon 478 33 025

Avdelingsleder hjemmetjenester Maja Furre telefon 977 31 678

Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes til post@leka.kommune.no  

Søknadsfrist 1.mars 2021