FERIEVIKARER LEKA KOMMUNE 2023

LEKA SYKESTUE OG HJEMMETJENESTEN

Vi trenger personell  til Leka sykestue, hjemmeboende brukere, kjøkken og vaskeri.

Vi søker:

Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere (hjelpepleiere, omsorgsarbeidere), pleiemedhjelpere, hjemmehjelpere, personlige assistenter, støttekontakter, samt vaskeri- og kjøkkenpersonell. Vi ønsker også søkere som er under opplæring eller utdanning!

Vilkår:

Du må være fylt 17 år.

Du må kunne snakke og forstå norsk godt ved arbeid med brukere.

Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger i hjemmetjenesten. Det settes krav om førerkort klasse B for de som søker arbeid i hjemmesykepleien.

For alle stillinger er det krav om politiattest.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. For beregning av riktig lønnsansiennitet må du legge ved tjenesteattester.  

Søknad:

Skriv når du har mulighet til å jobbe samt hvor stor stilling du kan tenke deg.

Søkere som kan jobbe hele perioden vil ved ellers like forhold få førsteprioritet.

Spørsmål angående stillingene kan rettes til

Enhetsleder Lene Reppen Grydeland telefon 478 33 025

Søknader med attester, vitnemål og CV sendes til post@leka.kommune.no