BARNEHAGELÆRER 100 % STILLING

Det er to ledige stillinger for barnehagelærer i Leka barnehage; en fast og ett vikariat. Oppstart i august 2023, eller etter nærmere avtale. 

Ved fast tilsetting tilbys kr 100 000 mot bindingstid på to år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000.

 • Ansvar og oppgaver      
  • Delta i det daglige arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av enkeltbarna og barnegruppen
  • Delta i det daglige arbeidet med å skape et trygt og utviklende miljø for enkeltbarna og barnegruppen
  • Stimulere barns fantasier og skapertrang gjennom ulike aktiviteter
  • Samarbeide med kollegaer, og skape et godt arbeids-, leke- og læringsmiljø
  • Samarbeide med foresatte
 • Kvalifikasjonskrav
  • Utdanning som barnehagelærer, men andre kombinasjoner av fag og pedagogikk kan vurderes
  • Erfaring fra jobb i barnehage
  • Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Opplæringslova § 10-9 første og andre ledd, jf. politiregisterloven § 39. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder
  • Ved utvelgelse av kandidater til stillingen(e) kommer personlig egnethet til å bli vektlagt
 • Vi tilbyr
  • Et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse
  • Lønn etter tariff, samt gode pensjons- og forsikringsavtaler
  • Dekning av flytteutgifter med inntil kr 12 000
  • Ved fast ansettelse i helstilling, tilbys etter endt prøvetid kr 100 000 mot bindingstid på 2 år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000
 • Søknad
  • Send søknad med CV og referanser til post@leka.kommune.no
  • Søknadsfrist 15. mai 2023
  • For spørsmål kan du kontakte barnehagestyrer Ingrid Skogly; telefon 958 69 147,  Ingrid.skogly@leka.kommune.no

Mer om oss:

Leka barnehage ligger på en fin naturtomt med nærhet til fjell, skog og sjø.

Vi benytter mange naturområder i nærheten til turområde, hvor det er muligheter for fine naturopplevelser.

Leka barnehage er en to-avdelings barnehage for barn i alderen fra åtte måneder til seks år.

Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og med voksne.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg, lek, læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

Det skal tas hensyn til:

 • barnets alder
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Satsningsområder

 • språk
 • lek
 • kosthold
 • det enkelte barn
 • barns medvirkning
 • fleksible plasser

Bredt samarbeid 

Foruten samarbeid med foreldre har vi flere områder vi samarbeider med:

 • skole
 • PPT
 • barnevern
 • helsesøster
 • bibliotek
 • lag og foreninger
 • bedrifter
 • privatpersoner

Språkkommune

Leka kommune er godkjent som språkkommune, som er et utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving i samsvar med Rammeplan for barnehager.

Gode språklige ferdigheter er avgjørende for barns lek og læring i barnehagen, og for den enkeltes mulighet til å utvikle gode lese – og skriveferdigheter, slik at de lykkes i utdanning, arbeids og samfunnsliv.

Her finner du mer informasjon: Oppvekst og familie