50 % fast lærerstilling i voksenopplæringa er ledig fra 01.08.2024

Søknadsfrist 22.02.2024

Ved fast tilsetting tilbys kr 100 000 mot bindingstid på to år, samt nedskriving av studielån med inntil kr 100 000.

Kompetanse:

Vi søker fortrinnsvis lærere, men kan også vurdere søkere som er under utdanning til lærer, eller som har en annen egnet kombinasjon av real- og formalkompetanse. 

For å bli fast tilsatt er det imidlertid krav om godkjent utdanning.

Oppgaver og ansvar:

Undervisning i voksenopplæringen

Samarbeid med kollegaer, leder og andre ansatte ved skolen.

Personlige egenskaper: 

Som lærer er det viktig at du liker å jobbe med mennesker og takler godt at arbeidshverdagen ofte er litt uforutsigbar. Du må ha evnen til å se elevene som en gruppe som skal fungere godt sammen, og styrke hverandre. Samtidig må du klare å se hver enkelt elev sine evner, interesser og behov. Det er også viktig å holde seg oppdatert på ny tilgjengelig kunnskap og forskning på området.

Det legges stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

Meningsfylt arbeidshverdag.

Mulighet til å  utforme og utvikle tjenesten.

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.

Søknad:

Send oss søknad vedlagt CV og referanser.

Spørsmål rettes til rektor Jon Einar Kristensen 

Jon.Kristensen@leka.kommune.no

Telefon 947 89 169

Søknadsfrist 22. februar 2024. 

Søknad sendes til post@leka.kommune.no