100 % RENHOLDSSTILLING VED LEKA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Vi søker en eller flere personer for et renholdsvikariat fra midten av august og i to-tre måneder.

Opplæring blir i løpet av uke 32.

Ansvar og oppgaver:

Ordinært dagligrenhold ved Leka barne- og ungdomsskole.

Stillingen er på 100 %, men den kan deles av to personer hvis det blir mest hensiktsmessig.

Lønn i henhold til tariff; også under opplæring.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Kirsti Hoff telefon 979 60 687.

Send søknaden til post@leka.kommune.no  

Søknadsfrist mandag 9.august 2021

Meld også fra hvis du er interessert i andre vikariater for renholdere!