Budsjett 2021 - Kommunale avgifter og eiendomsskatt 2021

17.12.2020 vedtok kommunestyret budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2023, samt fastsatte satser for kommunale avgifter, egenbetalinger og eiendomsskatt for 2021. 

Vedtak K.sak 83/20 Eiendomsskatt 2021 (PDF, 120 kB)

Vedtak K.sak 84/20 Kommunale avgifter og egenbetalinger 2021 (PDF, 137 kB)

Avgiftsdokument (PDF, 941 kB)

Vedtak K.sak 85/20 Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2023 - Drift og investering (PDF, 148 kB)

Budsjettdokument (PDF, 630 kB)