Alminnelig ettersyn

Handlings- og økonomiplan 2022-2025, drift og investering og kommunale avgifter 2022

I henhold til kommunelovens § 14-3 legges formannskapets innstilling til handlings- og økonomiplan for 2022-2025, drift og investering til alminnelig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling.

Dokumentene ligger på kommunens hjemmeside i perioden 24.11-08.12.

Høringsfrist er onsdag 8.12.2021 kl. 1500.

Merknader sendes Leka kommune v/ kommunedirektør innen fristen.

Send til post@leka.kommune.no eller Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka.

Kommunestyret behandler budsjett i møte torsdag 09.desember 2021.

Formannskapets innstilling Handlings- og økonomiplan 2022-2025 - Drift og investering (PDF, 450 kB)

Formannskapets innstilling Kommunale avgifter og egenbetalinger for 2022 (PDF, 127 kB)

Gebyrregulativ for 2022 (PDF, 648 kB)

Handlings- og økonomiplan 2022-2025, drift og investering