VÅKEN NATTEVAKT I HJEMMETJENESTEN

Ledig stilling for nattevakt

Leka kommune søker en person for tilsyn med et barn på vel ett år. Tilsynet skal skje i barnets hjem på kveld og natt.

Tilsynsbehovet er helserelatert, men det er ikke avgjørende at du har helsefaglig bakgrunn. Det vil bli gitt opplæring i nødvendige rutiner/prosedyrer, og nattevakten blir del av et team med fag-/helsepersonell i kommunen.

 Det er svært viktig at du har riktig innstilling og personlighet i denne jobben, så personlig egnethet vil bli vurdert og vektlagt ved utvelgelse av kandidater til stillingene. Du må være glad i barn, ansvarsfull, stabil, trygg, omsorgsfull og selvstendig. Det er en fordel om du har erfaring med arbeid med barn. Du kommer til å omgås barnets mor og søsken, og vil på mange måter få rollen som familiemedlem.

Stillingen er rundt 70 %, og med mulighet for mer. Stillingen inngår i en turnus med andre personer. Ved behov vil du få ta ekstra vakter.

Lønn og andre godtgjøringer er i henhold til tariff. Stillinger med nattarbeid har et tillegg på kr 18 000 på årslønn.

Før tiltredelse må det legges fram politiattest etter hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Vi oppfordrer deg til å søke selv om du er usikker på om dette er en oppgave for deg. Ring oss gjerne, så finner vi ut av det!

Kontaktperson er avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester Maja Moen Furre telefon 977 31 678.

Søknad sender du til post@leka.kommune.no, søknadsfrist 9.juli 2021.

Søknad kan også sendes til Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka, eller leveres på servicekontoret.

Vi ser fram til å motta søknad fra deg!