Tilbud om tredje dose til personer med nedsatt immunforsvar

Regjeringen har bestemt at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om tredje dose vaksine. 

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar har dårligere immunrespons (oppnår lavere grad av beskyttelse) etter vaksinasjon med koronavaksiner. De samme gruppene har også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. Flere studier viser at enkelte av disse kan få en bedre immunrespons (bedre beskyttelse) ved at de får en tredje vaksinedose.

FHI har laget en oversikt over hvilke grupper med svekket immunforsvar som kan få dose tre med koronavaksine. I tillegg har spesialisthelsetjenesten utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales tredje dose med koronavaksine.

Her finner du FHIs oversikt over hvilke grupper som anbefales trede dose koronavaksine.

Dersom du tilhører en av disse gruppene eller bruker noen av medisinene på listen - ta kontakt med Leka kommune på koronatelefonen 902 71 819 for å avtale tidspunkt for vaksine. Det er viktig å kunne framvise dokumentasjon på at man tilhører en av gruppene, eller bruker noen av medisinene på listen. Hvilken dokumentasjon som kreves fremgår på lenken over fra FHI.