Til alle eiere av en landbrukseiendom

Sjekk endring av arealtallene i gårdskartet for eiendommen din - frist for tilbakemelding 15. juni 2021

Gårdskartene er oppdatert av NIBIO.
Det betyr at arealtallene i gårdskartet ditt kan være endret.

Se oppdatert kart her: https://gardskart.nibio.no

For å se endringer i kartet, velg Endring AR5 i lista på venstre side, og velg deretter det øverste valget: Okt. 2020 – nå.Klikk for stort bilde 

 

 

 

De fleste oppdateringer som er gjort skyldes at det har skjedd endringer i landskapet, som nydyrking, nedbygging, tilplanting eller gjengroing.
Det er arealets tilstand som skal legges til grunn, ikke bruken av arealet.
Eksempelvis skal et område som tilfredsstiller definisjonen for «fulldyrka jord» og kan fornyes ved pløying, registreres som fulldyrka, selv om det brukes til beite. Mer informasjon om gårdskartet (AR5) finner du på NIBIO sine nettsider.

Meld fra til kristin.floa@leka.kommune.no hvis det er noe du reagerer på.

Ber om at dere gir tilbakemelding feil i kartet innen 15. juni 2021.