Tidlig jakt på grågås 2020

Hjemlet i forskrift om tidlig jakt på grågås i Leka, Nærøy og Vikna 2017-222  

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-07-23-1207

- Åpnes fra 26. juli til 9. august.

- Jakta skal organiseres i de enkelte jaktfelt og skal kun skje på dyrket mark fram til ordinær jakt.

- Tidligjakta skal kun jaktes i tidsrommet fra kl. 24.00 til kl. 10.

- Jaktfeltansvarlig er ansvarlig for å informere grunneiere.

 

Jaktfelt og jaktfeltansvarlige i Leka

   

Område navn

Jaktfelt

 Jaktfeltansvarlig

Telefon

Husby

Husby-Høgbakkan

Jan Erling Pettersen

913 43 873

Briktdalen

Vikamo-Briktdalen

Oddgeir Haug

91 85 22 51

Madsøya

Madsøya

Reidar M Thorsen

907 74 391

Haug nord

Kvernvik-Haug

Bjørn Kr, Haug

977 54 343

Haug sør

Haug-Lekamøya

Leif R  Jensen

970 63 942

Solsem

Solsem

Inger Johanne Johansen

476 69 379

Engan

Vågan, Engan, Aune

Trygve Einar Engan

930 35 934

Stein

Stein

Eva Maria K Stene

907 74 415

Kvaløya

Kvaløya-Leknes

Øystein Leknes

988 58 648

Leknes

Leknesmoen  -  Skråen

Jacob Sandvik

93099681

Skei & omegn

Skei – Botnet - Husby

Åsmund Nilsen

951 81 583

 

Dersom det er endringer i kontaktopplysninger pr. jaktfelt, vennligst gi melding til ekspedisjonen slik at vi kan gi riktige opplysninger til ev. interesserte jegere.

Kristin Floa

Utviklingsavdelingen

Epost: kristin.floa@leka.kommune.no

Telefon: 950 31 415