Telltur 2021

Telltur - 2021

TellTur er friluftsrådenes elektroniske postkassetrim. 

telltur.no kan gjøre deg kjent med turmuligheter, orientere deg i kart, registrere turer og delta i konkurranser. TellTur driftes av friluftsrådene i Norge.

På Leka og Sør-Helgeland er det Trollfjell friluftsråd som koordinerer arbeidet på vegne av kommunene.

Her finner du brosjyren. (PDF, 5 MB)