STYRER I LEKA BARNEHAGE - forlenget søknadsfrist

Vi søker deg som ønsker å lede et tverrfaglig miljø i naturskjønne omgivelser på vakre Leka!

Leka barnehage er en kommunal barnehage bygd i 2018 og har 23 barn fordelt på storbarns- og småbarnsavdeling. Barnehagen ligger på en fin naturtomt med nærhet til fjell, skog og sjø og er kommunens eneste barnehage. I tillegg til plassen med lekeapparater, har vi også et stort naturområde som er i flittig bruk. Vi ligger sentralt til på øya Leka og ligger nært fasiliteter som ballbinge, idrettshall/svømmehall, akebakke, bibliotek, turområder og etter hvert også en stor aktivitetspark.

I Leka barnehage satser vi på høy kvalitet i relasjonen ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med sine kollegaer tett i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren.  Leka barnehage har fokus på voksenrollen, og hvor viktig den er i alle situasjoner i løpet av barnehagehverdagen. Vi samarbeider godt og tett med foresatte.  

Om stillingen:

 •  Overordnet ansvar for det pedagogiske arbeidet og at barnehagen drives i henhold til lov om barnehager og rammeplan for barnehager. 
 • Ansvar for personal-, faglig-, budsjett- og administrativt arbeid.
 • Ansvar for HMS og et helsefremmende arbeidsmiljø. 
 • Personalmøter holdes på ettermiddagstid/kveldstid en gang per måned. 
 • Kommunen benytter Visma Enterprise og Visma Flyt Barnehage med tilhørende app. Min barnehage . Elements benyttes til arkiv og saksbehandling. Det er ikke krav om kjennskap til dette, da opplæring vil bli gitt.
 • Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som jobber i barnehage.
 • Styrers nærmeste overordnede er kommunalsjef for oppvekst og familie, Ivar Hatland.

Kvalifikasjoner: 

 • Grunnutdanning som barnehagelærer eller tilsvarende godkjent utdanning
 • Erfaring fra lederstilling i barnehage tidligere.
 • Gode kommunikasjonsevner og gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Positiv og bidrar til entusiasme.
 • Du tar initiativ og er pådriver for nytenking og utviklingsarbeid.
 • Du har fokus på og bygger gode relasjoner og et godt miljø for barna, foresatte og personalet.
 • Fleksibel, løsningsorientert, selvstendig og målrettet.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 •  Jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.
 • Lønn etter avtale.
 • 100 % fast stilling
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Har du spørsmål, kontakt styrer Linda Hansen Ekrem, tlf. 996 97 536 eller Hege Svendsen i FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920. Alle henvendelser til FREMO behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase, om ønskelig. 

Søknadsfrist 10. juli

Søknad sendes via Styrer, Leka Barnehage | FINN.no

Om arbeidsgiveren

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin særegne geologi fikk kommunen i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no og www.visitleka.no for ytterligere informasjon og video med kommunens historie og attraksjoner. Leka kommune har 570 innbyggere og 75 ansatte som utøver 58 årsverk. For tiden har vi tilflytting til kommunen vår, så folketallet øker. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes gjennom interkommunalt samarbeid