SOMMERJOBB FOR UNGDOM I ALDEREN 14 TIL 19 ÅR

Strandrydding og skjøtsel av kulturlandskap

STRANDRYDDING

Leka kommune søker etter ungdom fra 14 år og oppover til ryddeprosjekter i strandsonen.

Arbeidsperioden er uke 27 og 28, det vil si fra 4. juli -15. juli. 

Skriv i søknaden hvilke ukenummer du kan jobbe.

Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor du har lyst til å jobbe med strandrydding.

Søkere som er bosatt i kommunen vil bli prioritert dersom det er flere søkere enn vi kan ta inn.

Søknadsfrist: Onsdag 25. mai

Søknaden sendes: annette.pettersen@leka.kommune.no

 

SKJØTSEL AV KULTURLANDSKAP

Leka kommune søker etter ungdom fra 14 år og oppover som ønsker å ta småoppdrag i Leka Utvalgte Kulturlandskap (Skei).

Arbeidsperioden er uke 29 det vil si fra 18. juli -22. juli. 

Skriv i søknaden hvilke dager du kan jobbe, hvis du ikke kan jobbe hele uka.

Oppgaver er bl.a.:

  • Vedlikehold/tiltak i Skeisnesset Kultursti og Steinhytta
  • Mekanisk bekjempelse av uønskede arter (rynkerose, veitistel, småplanter av sitkagran)
  • Rydding av arealer og andre skjøtselsoppgaver

 

Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato, jobberfaring og litt om hvorfor du har lyst til å jobbe med skjøtselsoppgaver.

Søkere som er bosatt i kommunen vil bli prioritert dersom det er flere søkere enn vi kan ta inn.

Søknadsfrist: Onsdag 25. mai

Søknaden sendes: annette.pettersen@leka.kommune.no