Planstrategi 2021-2023 Leka kommune - publisering før sluttbehandling

Offentliggjøring av planstrategi i forkant av sluttbehandling i kommunestyret

Formålet med kommunal planstrategi er å prioritere kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Den kommunale planstrategien ble sendt på høring i perioden 19.02.2021- 15.03.2021. Det er kom 3 innspill i høringsperioden fra Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Nærøysund kommune.

Administrasjonen har nå bearbeidet planstrategien i forhold til innspillene.

 Planstrategi for Leka kommune 2021-2023_ justert etter høring_sept 2021 (PDF, 846 kB)