Merker du Covid-19 pandemien økonomisk i din bedrift?

Sentrale myndigheter har etablert en landsdekkende ordning som er ment å motvirke noe av de negative økonomiske virkningene Covid-19 pandemien har påført næringslivet. 

Hvem kan søke støtte?

Det er kommunen som har ansvaret for og oppgave med å prioritere hvilke virksomheter som faller inn under ordningen. Tildelingskriteriene for hvem det er som skal få økonomisk støtte er imidlertid satt av sentrale myndigheter ved KMD.

Midlene som kommunene får tildelt, skal gå uavkortet til næringslivet og skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av virusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet som er hardt rammet av arbeidsledighet som følge av pandemien, skal vektlegges. Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader.

Hvordan søke støtte?

En forutsetning for å søke om støtte er at en må søke til Leka kommune via hjemmesiden til www.regionalforvaltning.no.

Det er kun her en kan søke om midler fra næringsfond. Hensikten med dette er å ha en samlet oversikt over alle søknader og utbetalinger i  hele Norge.

Søk støtte her