LEDIGE STILLINGER SKOLE OG BIBLIOTEK I LEKA KOMMUNE fra skolestart høsten 2022, søknadsfrist fredag 3.juni

LÆRER                  -            100 % stilling – 30 % er fast, de resterende 70 %

                                               blir fast fra august 2023

BIBLIOTEKSJEF  -              30 % stilling fast

ELEVASSISTENT -              inntil 100 % stilling skoleåret 2022/2023

SFO-LEDER         -              27,5 % stilling skoleåret 2022/2023

OBS – DET ER MULIG Å KOMBINERE STILLINGER

Kr 100 000 ved fast tilsetting

Ved fast tilsetting i 100 % stilling kommer du inn under ordningen med signeringsbonus – det vil si at du tilbys en engangsutbetaling på kr 100 000 mot en bindingstid på to år. Den som blir tilsatt fast ved skole eller bibliotek i denne utlysningsrunden, kan oppfylle kriteriene for signeringsbonus dersom vedkommende tilsettes også i den faste 70 % lærerstillingen i august 2023.

 

LÆRER  -              100 % stilling – 30 % er fast, de resterende 70 % blir fast fra august 2023

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning 1. – 10.klasse
 • Undervisning voksenopplæring

Kvalifikasjoner

 • Formelle krav i henhold til Opplæringsloven. Annen pedagogisk utdanning med undervisningskompetanse kan bli vurdert.
 • God digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig norsk framstillingsevne
 • Ønskede fag: Tysk, norsk, matematikk, spesialpedagogikk.
 • Kompetanse i begynneropplæring
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Opplæringslova § 10-9 første og andre ledd, jf. politiregisterloven §39. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Ved utvelgelse av kandidater kommer personlig egnethet til å bli vektlagt.

Som ansatt får du

 • Være del av et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.
 • Lønn etter tariff og lokale bestemmelser.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å finne bolig.

Søknad:

Send oss søknad vedlagt CV og referanser.

Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju. 

Spørsmål rettes til rektor Jon Einar Kristensen Jon.Kristensen@leka.kommune.no

telefon 947 89 169

Søknadsfrist: 03.06.2022 Søknad sendes: post@leka.kommune.no

 

 

BIBLIOTEKSJEF -              30 % fast stilling

Arbeidsoppgaver

 • Faglig, administrativt og økonomisk ansvar for drift av biblioteket
 • Utlånstjeneste og andre aktiviteter

Kvalifikasjoner

 • Fagutdanning i henhold til Forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek
 • Dersom søker ikke oppfyller kravet kan det avtales utdanning, eller søkes dispensasjon fra kravet.
 • God digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig norsk framstillingsevne
 • Ved utvelgelse av kandidater kommer personlig egnethet til å bli vektlagt.

Som ansatt får du

 • Være del av et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.
 • Lønn etter tariff og lokale bestemmelser.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å finne bolig.

Søknad:

Send oss søknad vedlagt CV og referanser.

Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Spørsmål rettes til kommunalsjef oppvekst og familie; Ivar Hatland ivar.hatland@leka.kommune.no , telefon 951 04 054 eller biblioteksjef Bente Nordlund bente.nordlund@leka.kommune.no , telefon  416 85 393

Søknadsfrist: 03.06.2022 Søknad sendes: post@leka.kommune.no

 

ELEVASSISTENT – inntil 100 % stilling skoleåret 2022/2023

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av elever i skoletida
 • Oppfølging av elever i skolefritidsordninga

Kvalifikasjoner

 • Være en tydelig voksen som setter klare rammer og mål for skolehverdagen
 • God digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig norsk framstillingsevne
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Opplæringslova § 10-9 første og andre ledd, jf. politiregisterloven §39. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Ved utvelgelse av kandidater kommer personlig egnethet til å bli vektlagt.

Som ansatt får du

 • Være del av et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.
 • Lønn etter tariff og lokale bestemmelser.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å finne bolig.

Søknad:

Send oss søknad vedlagt CV og referanser.

Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju. 

Spørsmål rettes til rektor Jon Einar Kristensen Jon.Kristensen@leka.kommune.no

telefon 947 89 169

Søknadsfrist: 03.06.2022 Søknad sendes: post@leka.kommune.no

 

SFO-LEDER         -              27,5 % stilling skoleåret 2022/2023

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av SFO
 • Pedagogisk ledelse
 • Delta i arbeidet med barna

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk utdanning er ønskelig
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Opplæringslova § 10-9 første og andre ledd, jf. politiregisterloven §39. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Ved utvelgelse av kandidater kommer personlig egnethet til å bli vektlagt.

Som ansatt får du

 • Være del av et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.
 • Lønn etter tariff og lokale bestemmelser.
 • Kommunen kan være behjelpelig med å finne bolig.

Søknad:

Send oss søknad vedlagt CV og referanser.

Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju. 

Spørsmål rettes til rektor Jon Einar Kristensen Jon.Kristensen@leka.kommune.no ,

telefon 947 89 169

Søknadsfrist: 03.06.2022 Søknad sendes: post@leka.kommune.no