LEDIGE LÆRERSTILLINGER

Signeringsbonus kr 100 000 

2 x 100 % fast stilling er ledig for snarlig tiltredelse

100 % vikariat er ledig for snarlig tiltredelse, i første omgang med varighet ut 2023

Ved fast tilsetting tilbys kr 100 000 mot bindingstid på to år (signeringsbonus)

Kompetanse:

Vi søker fortrinnsvis lærere, men kan også vurdere søkere som er under utdanning til lærer,

eller som har en annen egnet kombinasjon av real- og formalkompetanse. 

For å bli fast tilsatt er det imidlertid krav om godkjent utdanning.

Oppgaver og ansvar:

Undervisning i fag og på trinn etter behov og kompetanse.

Forberede, gjennomføre og evaluere undervisning etter skolens verdigrunnlag og læreplanene for fagene.

Engasjement i elevenes skolehverdag, faglig og sosialt.

Samarbeid med kollegaer, leder og andre ansatte ved skolen.

Samarbeid med foresatte.

Personlige egenskaper:

Som lærer er det viktig at du liker å jobbe med mennesker og takler godt at arbeidshverdagen ofte er litt uforutsigbar. Du må ha evnen til å se elevene som en gruppe som skal fungere godt sammen, og styrke hverandre. Samtidig må du klare å se hver enkelt elev sine evner, interesser og behov. Det er også viktig å holde seg oppdatert på ny tilgjengelig kunnskap og forskning på området.

Det legges vekt på personlig egnethet.

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som jobber i skolen.

Vi tilbyr:

Du blir en del av et jobbfellesskap med godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.

Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.

Hjelp til å finne bolig.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.

Søknad:

Send oss søknad vedlagt CV og referanser.

Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater.

Spørsmål rettes til rektor Jon Einar Kristensen

Jon.Kristensen@leka.kommune.no

Telefon 947 89 169

Søknadsfrist 16. mars 2023.

Søknad sendes til post@leka.kommune.no

 

 

Leka barne- og ungdomsskole er en firedelt 1-10 skole. Skolen har fokus på positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling, og styrke elevens skolefaglige og sosiale kunnskap. 

Satsningsområder og utviklingsarbeid i skolen er Den kulturelle skolesekken og Leka som språkkommune.

  • Skolelunsj serveres i kantina med variert mat tre dager i uken.
  • ITs Learning og Visma Flyt Skole  brukes som hhv. læringsplattform og informasjonskanal til elever og foresatte.
  • Skolen har et helhetlig syn på samarbeid med foresatte og tverrfaglig samarbeid etter behov med helsesykepleier, pedagogisk psykologisk tjeneste og barnevern.
  • Vi har svømmebasseng og idrettshall som brukes aktivt til kroppsøving, kulturelle aktiviteter og svømmeopplæring.

Her finner du mer informasjon: Oppvekst og familie