Kunngjøring - Offentlig ettersyn - Søknad om ny lokalitet Hellerflesa

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i Nærøysund og Leka kommune. Frist for uttalelse til søknad om ny lokalitet er satt til 1 mnd. etter denne kunngjøringen. Eventuelle merknader sendes skriftlig til kommunen pr e-post til post@naroysund.kommune.no eller post@leka.kommune.no

KUNNGJØRING
I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn i Nærøysund kommune og Leka kommune:
Kommuner: Nærøysund og Leka
Navn på søker: Bjørøya AS
Organisasjonsnr: 932 186 497
Søknaden gjelder: Etablering av ny lokalitet. Omsøkt størrelse 5460 tonn
Lokalitet: Hellerflesa
Kartref. anlegg midtpunkt: 65.02.108 N, 11.43.827 Ø

Dokumenter til ettersyn: 

Høring - Hellerflesa
Tittel Publisert Type
Bjørøya AS, Akvakultur av matfisk av laks - Søknad om ny lokalitet Hellerflesa - Oversendelse for kommunal behandling samt høring av behov for supplerende opplysninger

16.06.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Trøndelag fylkeskommune - Bjørøya AS, Akvakultur av matfisk av laks - Søknad om ny lokalitet Hellerflesa - Oversendelse for kommunal behandling samt høring a.PDF
Vedlegg 2. Behov for lokalitet.PDF

16.06.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 2. Behov for lokalitet.PDF.PDF
Vedlegg 3. C-undersøkelse ved Hellerflesa.PDF

16.06.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 3. C-undersøkelse ved Hellerflesa.PDF.PDF
Vedlegg 4. B-undersøkelse ved Hellerflesa.PDF

16.06.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 4. B-undersøkelse ved Hellerflesa.PDF.PDF
Vedlegg 5. Vannstrømmåling ved Hellerflesa.PDF

16.06.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 5. Vannstrømmåling ved Hellerflesa.PDF.PDF
Vedlegg 6. Supplerende informasjon Hellerflesa.PDF

16.06.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 6. Supplerende informasjon Hellerflesa.PDF.PDF
Vedlegg 9. Forundersøkelsesrapport for Hellerflesa.PDF

16.06.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 9. Forundersøkelsesrapport for Hellerflesa.PDF.PDF
Vedlegg 10. Havbunnskartlegging Hellerflesa.PDF

16.06.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 10. Havbunnskartlegging Hellerflesa.PDF.PDF
Vedlegg 11. Kart 1 - 50 000.PNG.

16.06.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 11. Kart 1 - 50 000.PNG.PDF.PDF
Vedlegg 12. Kart 1 - 5000.tif.PDF

16.06.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 12. Kart 1 - 5000.tif.PDF.PDF
Vedlegg 13. Kart 1 - 1000.tif.PDF

16.06.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Vedlegg 13. Kart 1 - 1000.tif.PDF.PDF
Søknadsskjema - Bjørøya AS, Hellerflesa, Nærøysund -Leka kommune.PDF

16.06.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Søknadsskjema - Bjørøya AS, Hellerflesa, Nærøysund -Leka kommune.PDF.PDF
Kunngjøring Hellerflesa

16.06.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kunngjøring Hellerflesa.pdf