Kunngjøring av eiendomsskattelister

Det er klageadgang på takstgrunnlaget - klagefrist 26.02.2023

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023 i Leka kommune, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 15.01.2023. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesatsen, og utregnede eiendomsskattebeløp. Skattelisten er publisert på kommunens internettside www.leka.kommune.no

I tillegg legges det ut liste over eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven § 5 og 7.

KLAGE.

Det er klageadgang på takstgrunnlaget. Klagefristen er 26.02.2023. Klage sendes skriftlig til Leka kommune.

Adresse:

Leka kommune, eiendomsskattekontoret,

Leknesveien 67

7994 LEKA.

post@leka.kommune.no

Skatteliste verk og bruk nedtrapping 2023 (PDF, 89 kB)

Skatteliste næring 2023 (PDF, 157 kB)

Skatteliste kraftverk 2023 (PDF, 83 kB)

Skatteliste fritak 2023 (PDF, 108 kB)

Skatteliste bolig og fritid 2023 (PDF, 368 kB)