Kommer din bedrift under tiltakene for økonomisk støtte på grunn av covid-19?

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter har Leka kommune mottatt kr. 266 000,- til fordeling til lokalt næringsliv. 

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. 

Bedrifter i følgende bransjer kan søke:

 • Overnatting,
 • Arrangement, aktivitetsselskaper
 • Opplevelsesnæring
 • Servering, catering

Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak.

Ordningen omfatter nov/ des 2021 og gjelder:

 • Tapt omsetning i nov/des 2021
 • Økte kostnader, for eksempel som følge av smitteverntiltak i desember 2021

Kriterier:

 • Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling.
 • Tildelingen blir prosentvis avkortet hvis det totale godkjente søknadsbeløpet overstiger kommunens tildelte ramme. 

Krav til søknaden:

 • Organisasjonsnummer og kontaktopplysninger
 • Foreløpig regnskap for november/desember 2021 sett opp mot regnskap i samme periode 2019 og 2020.
 • Årsregnskap for 2019 og 2020
 • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning eller merkostnader som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet.

Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.  

SØKNADSFRIST: 31. januar 2022, kl. 1500.

Søk støtte her

Kommunens kontaktperson: 

e-post: Venke Strat Thorsen