Kommer din bedrift under tiltakene for økonomisk støtte på grunn av covid-19?

Kommunaldepartementet har gitt Leka kommune ca kr 770 000,- for å kunne støtte det lokale næringslivet, slik at de kan trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye jobber.

Hva kan man søke om støtte til?

Pengene kan blant annet brukes til direkte bedriftsstøtte, destinasjonsutvikling, tiltak for å styrke samarbeidet mellom lokale bedrifter. Bedrifter kan f.eks. få midler til markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

Kommunene skal bevilge penger til tiltak de mener er svært viktige for å motvirke de negative virkningene av pandemien. Dette er spesielt viktig for små reiselivskommuner i distriktene, som er særlig hardt rammet av at turistene er uteblitt.

Hvordan søke støtte?

En forutsetning for å søke om støtte er at en må søke til Leka kommune via hjemmesiden til www.regionalforvaltning.no.

Kan din bedrift dokumentere stort inntektsbortfall p.g.a. covid-19, oppfordres du til å søke på disse midlene.

SØKNADSFRIST: 01.11.2020

Søk støtte her